• Koloseum
  • Vaccination
  • Djungel
  • Hem
  • Kanarieöarna
  • Paris

Nu vaccinerar vi mot bältros med ett nytt, effektivt vaccin - Shingrix

Shingrix är ett nytt men väl beprövat vaccin, som ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion. En av sådana komplikationer kan vara uttalade nervsmärtor. Vaccinet ges två gånger med cirka två månaders mellanrum. Efter dessa två doser har man ett mycket gott skydd.
De vanligaste biverkningarna av vaccinet är lite smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.  

Vad är bältros? 

Bältros är en sjukdom orsakad av virus som finns kvar i kroppen efter en tidigare genomgången infektion av vattkoppsvirus. Risken för bältros ökar med stigande i ålder och var femte person får sjukdomen någon gång i livet. Det är också möjligt att insjukna upprepade gånger.